Przedszkole Klub Ciastusia

Punkt Przedszkolny "Klub Ciastusia" z oddziałem żłobkowym , jest czynny codziennie w godzinach 7.30-17.00. ( także w wakacje ).

Zapewniamy opiekę dzieciom w 3 grupach wiekowych

- "Żabki" wiek od 1,5 roku do 2,5 roku
- "Kangurki" wiek od 3 roku do 4 roku
- "Tygryski". wiek od 4 roku do 5 roku

Opieka może być od godziny 7.30-12.00 ( pół dnia ) lub 7.30-17.00 ( cały dzień ).

Dzieci uczestniczą w zajęciach dodatkowych takich jak rytmika ( obowiązkowe ), korektywa, angielski, logopedia.

ZAPEWNIAMY:

- ZAJĘCIA ADAPTACYJNE, dzięki którym dzieci mają możliwość zabawy z innymi przedszkolakami, poznają przedszkole i zasady w nim panujące. Zajęcia pozwalają na zmniejszenie lęku dziecka wobec przedszkola, nieznanych w nim osób czy pomieszczeń.

- WSPÓLNE ZABAWY RUCHOWE, KONSTRUKCYJNE I TEMATYCZNE, w czasie, których dzieci doświadczają i uczą się współpracy i działania w grupie, akceptacji innych. Pogłębiają swoją wiedzę o otaczającym je świecie. Zdobywają nowe umiejętności, wiadomości, doświadczenia i przeżycia. Rozwijają mowę, wzbogacają słownictwo i płynność mowy. Rozwijają procesy analizy i syntezy wzrokowo-ruchowo-słuchowej.

- ROZSZERZONE ZABAWY PLASTYCZNE - Dzieci poznają nietypowe techniki plastyczne, doświadczają radości tworzenia. Zajęcia rozwijają ekspresję, zdolność do osiągania celu, uczą cierpliwości, rozbudzają ciekawość i wrażliwość.

- W NASZYM PRZEDSZKOLU PRACUJEMY METODĄ DOBREGO STARTU MARTY BOGDANOWICZ - MDS przeznaczona jest dla dzieci od 2 do 10 lat. Ma zastosowanie w profilaktyce niepowodzeń szkolnych, diagnozowaniu ich przyczyn, korekcji zaburzeń i w edukacji. Metoda służy przygotowaniu dzieci w wieku przedszkolnym do nauki czytania i pisania. Służy także uczeniu liter i cyfr w pierwszej klasie.

Głównym założeniem MDS jest wspomaganie rozwoju psychomotorycznego dziecka poprzez odpowiednio zorganizowaną zabawę i aktywne wielozmysłowe uczenie symboli graficznych: łatwych wzorów, wzorów literopodobnych, liter i znaków matematycznych. Realizacja tego założenia odbywa się poprzez rozwijanie funkcji, które biorą udział w uczeniu się czytania i pisania (poznawczych: wzrokowo-przestrzennych, słuchowo-językowych i ruchowych) oraz ich współdziałania (integracji percepcyjno-motorycznej). Inne cele to kształtowanie lateralizacji, świadomości schematu ciała (jego części oraz lewej i prawej strony) i przestrzeni. MDS reprezentuje zatem polisensoryczne, aktywne podejście do pracy z dziećmi. Występują w niej trzy elementy:

* element motoryczny to ćwiczenia ruchowe, ruchowo-słuchowe, a także ruchowo-słuchowo-wzrokowe czyli ruchy zharmonizowane z rytmem piosenki, wykonywane podczas reprodukowania znaków graficznych;

* element słuchowy to piosenki, wierszyki, zdania, wyrazy;

* element wzrokowy to znaki graficzne (łatwe wzory, wzory literopodobne, litery i znaki matematyczne).

- ZAJĘCIA CERAMICZNE - obejmują praktyczna naukę podstawowych technik tworzenia, modelowania w glinie, toczenia na kole garncarskim, wyciskania czy odlewania kształtów przy użyciu form gipsowych. Pod okiem instruktorów uczą się dekorowania ceramiki, szkliwienia, poznają proces wypalania przedmiotów.

      


- GIMNASTYKA KOREKCYJNA - Ruch jest naturalną potrzebą każdego dziecka w wieku przedszkolnym. Zajęcia mają na celu doskonalenie poszczególnych czynności ruchowych, nabywanie zręczności, wyrabianie szybkości, zwinności i wytrzymałości. Korygują wady postawy, wzmacniają mięśnie, likwidują przykurcze.

- ZAJĘCIA RYTMICZNE. Dzieci uczą się radosnych piosenek tematycznych, dostosowanych do aktualnej pory roku, poznają elementy tańców ludowych i współczesnych. Zajęcia mają na celu wprowadzenie dziecka w świat muzyki, uwrażliwiając je poprzez zabawę na poszczególne elementy składające się na utwór muzyczny, takie jak: rytm, metrum, melodię, harmonię, dynamikę, artykulację, dźwięk. Dzieci czerpią radość i przyjemność z ruchu, poprawiają koordynację ruchową. Rozwijają twórczą postawę i aktywność, pozbywają się zahamowań.


- ZAJĘCIA TEATRALNE, TEATRZYKI - Dziecko widzem i aktorem. Dzieci wchodzą w pierwsze role. Poznają świat bajek. Dzięki zabawie w teatr rozwijają wyobraźnię i inwencję twórczą. Nabierają pewności siebie, uczą się współpracy i współdziałania w grupie. Tworzą dekoracje i stroje do przedstawień. Uczestniczą również w profesjonalnych przedstawieniach teatralnych jako widzowie.

      


- JĘZYK ANGIELSKI - W przedszkolu zajęcia z języka angielskiego odbywają się 2 razy w tygodniu i są jednym z podstawowych elementów naszej oferty edukacyjnej wliczonym w czesne. Nauka języka obcego w wieku przedszkolnym to przede wszystkim zabawa z lektorami. Dzięki profesjonalnym pomocom dydaktycznym, lektorom z wieloletnim doświadczeniem w pracy z Dziećmi oraz wyjątkowym programom nauczania Przedszkolaki przenoszą się w świat języka angielskiego. Naszym głównym celem jest przygotowanie Dzieci do swobodnego porozumiewania się w języku angielskim ale także zapoznanie ich z kulturą krajów anglosaskich.

Nad zajęciami z języka angielskiego speak ART Patronat Metodyczny objęło Wydawnictwo Językowe Macmillan Education.

Znak jakości, którym jest patronat nad zajęciami językowymi dla speak ART od Macmillan Education to pewność dla rodziców naszych uczniów, że zajęcia prowadzone są na najwyższym poziomie nauczania, monitorowanym przez lidera na rynku materiałów edukacyjnych do nauki języków obcych.

Metody:

"TPR - Total Physical Response"

Jest to metoda eliminująca stres Dziecka, który może pojawić się w trakcie nauki języka obcego. Głównym założeniem danej metody jest „osłuchiwanie się Dziecka” z nowym językiem. Zajęcia prowadzone metodą TPR są zajęciami bardzo dynamicznymi, wymagają od uczestników aktywności fizycznej a od lektora użycia nauczanego języka w 80% w czasie zajęć. TPR opiera się na założeniu, iż w trakcie nauki języka obcego następuje łamanie kodów (codebraking process) a nauka języka obcego przypomina naukę języka ojczystego.

"SING AND LEARN WITH speak ART ®

Metoda pozwalająca na szybkie przyswojenie wielu zwrotów w języku angielskim. Podczas śpiewania piosenek Dzieci z łatwością zapamiętują pojedyncze słowa oraz całe zdania, które występują w tekście utworów. W trakcie pokazywania poszczególnych etapów piosenki Dzieci także uczą się zastosowania nowych zwrotów i słów w życiu codziennym. Dzieci w wieku przedszkolnym są szczególnie wyczulone na bodźce dźwiękowe. Za pomocą integracji aktywności wiedza z języka obcego jest przyswajalna w błyskawicznym tempie.

"METODA BEZPOŚREDNIA"

Głównym celem stosowania metody bezpośredniej jest nauka komunikacji w języku angielskim. Lektor wydaje polecenia uczniom wyłącznie w języku obcym. Wszystkie pomoce dydaktyczne ułatwiają Dzieciom zrozumienie intencji nauczyciela. Na przykład lektor wydaje polecenie "sit down" (usiądź) i pokazuje w tym czasie obrazek na którym Dziecko siada na dywanie. Dla Dzieci staje się oczywiste co mają zrobić a tego typu zadania traktują jak wspaniałą zabawę.

- ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

- KATECHEZA - W wieku przedszkolny budzi się w dziecku świadome życie duchowe. Okres ten charakteryzuje się szczególną duchową otwartością i gotowością religijną. Podstawowym celem katechezy jest otwieranie na miłość Boga. Kształtowanie postawy ufności, której wyrazem staje się miłość do Boga i bliźniego. Budzenie poczucia obecności Boga, na która dziecko uczy się odpowiadać podjęciem uczestnictwa w życiu Kościoła oraz podjęciem praktyk religijnych, zwłaszcza codziennej modlitwy, uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej oraz celebrowania i przeżywania obchodów roku liturgicznego.

- PYSZNE JEDZONKO "By niejadek zjadł obiadek" - Oferujemy apetyczne i urozmaicone dania przyciągające wzrok nawet najbardziej wybrednego kilkulatka. Dzieci poznają reguły zachowania się przy stole, uczą się samodzielności podczas spożywania posiłków, zachęcane są do pomocy podczas nakrywania do stołu.

- PRZESTRONNE I DOBRZE WYPOSAŻONE SALE (posiadamy salę do gimnastyki korekcyjnej!)

- TEREN ZE SPRZĘTEM DO ZABAW I ĆWICZEŃ SPRAWNOŚCIOWYCH NA ŚWIEŻYM POWIETRZU


Cennik przedszkola:

1.Ubezpieczenie jednorazowe roczne - 35 zł

2. Opłata miesięczna stała - grupa średniaki i starszaki:
- zajęcia od 7.30 do 17.00 - 550 zł
- zajęcia od 7.30 do 12.00 - 350 zł

3. Opłata miesięczna stała - grupa maluchy:
- zajęcia od 7.30 do 17.00 - 650 zł
- zajęcia od 7.30 do 12.00 - 450 zł

4. Opłata za posiłki dziennie (dwa śniadania obiad i podwieczorek) - 14 zł (stawka dzienna, mnożona przez ilość dni w miesiącu)

5. Zajęcia rytmiczne - w cenie przedszkola

6. Gimnastyka korekcyjna - w cenie przedszkola

7. Język angielski - w cenie przedszkola

8. Zajęcia logopedyczne - indywidualne opłata ustalana z instruktorem

9. Zajęcia plastyczne - w cenie przedszkola

10. Zajęcia katechetyczne – w cenie przedszkola

11. Zajęcia integrująco-adaptacyjne dla dzieci z rodzicami - 35 zł (za jedne zajęcia)

12. Opłata wakacyjna - 200 zł (opłata za jeden miesiąc) opłata dotyczy tych dzieci które nie uczestniczą w wakacyjnym pobycie

13. Wakacje opłata
- za dzień 50zł
- za tydzień 250zł
- za dwa tygodnie 450zł
- za trzy tygodnie 650zł
- za miesiąc 850zl