Klub Ciastusia

zabawa i bezpieczeństwo

mnóstwo atrakcji


O nas

Punkt Przedszkolny "Klub Ciastusia" z oddziałem żłobkowym , jest czynny codziennie w godzinach 7.30-17.00. ( także w wakacje ).

Zapewniamy opiekę dzieciom w 3 grupach wiekowych

- "Żabki" wiek od 1,5 roku do 2,5 roku
- "Kangurki" wiek od 3 roku do 4 roku
- "Tygryski". wiek od 4 roku do 5 roku

Opieka może być od godziny 7.30-12.00 ( pół dnia ) lub 7.30-17.00 ( cały dzień ).
ZAPEWNIAMY:

- ZAJĘCIA ADAPTACYJNE, dzięki którym dzieci mają możliwość zabawy z innymi przedszkolakami, poznają przedszkole i zasady w nim panujące. Zajęcia pozwalają na zmniejszenie lęku dziecka wobec przedszkola, nieznanych w nim osób czy pomieszczeń.

- WSPÓLNE ZABAWY RUCHOWE, KONSTRUKCYJNE I TEMATYCZNE, w czasie, których dzieci doświadczają i uczą się współpracy i działania w grupie, akceptacji innych. Pogłębiają swoją wiedzę o otaczającym je świecie. Zdobywają nowe umiejętności, wiadomości, doświadczenia i przeżycia. Rozwijają mowę, wzbogacają słownictwo i płynność mowy. Rozwijają procesy analizy i syntezy wzrokowo-ruchowo-słuchowej.

- ROZSZERZONE ZABAWY PLASTYCZNE - Dzieci poznają nietypowe techniki plastyczne, doświadczają radości tworzenia. Zajęcia rozwijają ekspresję, zdolność do osiągania celu, uczą cierpliwości, rozbudzają ciekawość i wrażliwość.

- W NASZYM PRZEDSZKOLU PRACUJEMY METODĄ DOBREGO STARTU MARTY BOGDANOWICZ - MDS przeznaczona jest dla dzieci od 2 do 10 lat. Ma zastosowanie w profilaktyce niepowodzeń szkolnych, diagnozowaniu ich przyczyn, korekcji zaburzeń i w edukacji. Metoda służy przygotowaniu dzieci w wieku przedszkolnym do nauki czytania i pisania. Służy także uczeniu liter i cyfr w pierwszej klasie.

Głównym założeniem MDS jest wspomaganie rozwoju psychomotorycznego dziecka poprzez odpowiednio zorganizowaną zabawę i aktywne wielozmysłowe uczenie symboli graficznych: łatwych wzorów, wzorów literopodobnych, liter i znaków matematycznych. Realizacja tego założenia odbywa się poprzez rozwijanie funkcji, które biorą udział w uczeniu się czytania i pisania (poznawczych: wzrokowo-przestrzennych, słuchowo-językowych i ruchowych) oraz ich współdziałania (integracji percepcyjno-motorycznej). Inne cele to kształtowanie lateralizacji, świadomości schematu ciała (jego części oraz lewej i prawej strony) i przestrzeni. MDS reprezentuje zatem polisensoryczne, aktywne podejście do pracy z dziećmi. Występują w niej trzy elementy:

* element motoryczny to ćwiczenia ruchowe, ruchowo-słuchowe, a także ruchowo-słuchowo-wzrokowe czyli ruchy zharmonizowane z rytmem piosenki, wykonywane podczas reprodukowania znaków graficznych;

* element słuchowy to piosenki, wierszyki, zdania, wyrazy;

* element wzrokowy to znaki graficzne (łatwe wzory, wzory literopodobne, litery i znaki matematyczne).

- ZAJĘCIA CERAMICZNE - obejmują praktyczna naukę podstawowych technik tworzenia, modelowania w glinie, toczenia na kole garncarskim, wyciskania czy odlewania kształtów przy użyciu form gipsowych. Pod okiem instruktorów uczą się dekorowania ceramiki, szkliwienia, poznają proces wypalania przedmiotów.

- GIMNASTYKA KOREKCYJNA - Ruch jest naturalną potrzebą każdego dziecka w wieku przedszkolnym. Zajęcia mają na celu doskonalenie poszczególnych czynności ruchowych, nabywanie zręczności, wyrabianie szybkości, zwinności i wytrzymałości. Korygują wady postawy, wzmacniają mięśnie, likwidują przykurcze.

Zajęcia multisport polegają na kształtowaniu cech motorycznych takich jak: szybkość, zwinność, gibkość, skoczność, siła i wytrzymałość. Gimnastyka korekcyjna ma na celu: skorygowanie istniejących zaburzeń ciała oraz wyrabianie u dziecka prawidłowej postawy ciała we wszystkich sytuacjach dnia codziennego. Wszystkie zajęcia prowadzone są w formie zabawowej.

- ZAJĘCIA RYTMICZNE. Dzieci uczą się radosnych piosenek tematycznych, dostosowanych do aktualnej pory roku, poznają elementy tańców ludowych i współczesnych. Zajęcia mają na celu wprowadzenie dziecka w świat muzyki, uwrażliwiając je poprzez zabawę na poszczególne elementy składające się na utwór muzyczny, takie jak: rytm, metrum, melodię, harmonię, dynamikę, artykulację, dźwięk. Dzieci czerpią radość i przyjemność z ruchu, poprawiają koordynację ruchową. Rozwijają twórczą postawę i aktywność, pozbywają się zahamowań.

- ZAJĘCIA TEATRALNE, TEATRZYKI - Dziecko widzem i aktorem. Dzieci wchodzą w pierwsze role. Poznają świat bajek. Dzięki zabawie w teatr rozwijają wyobraźnię i inwencję twórczą. Nabierają pewności siebie, uczą się współpracy i współdziałania w grupie. Tworzą dekoracje i stroje do przedstawień. Uczestniczą również w profesjonalnych przedstawieniach teatralnych jako widzowie.

- JĘZYK ANGIELSKI - W przedszkolu zajęcia z języka angielskiego odbywają się 2 razy w tygodniu i są jednym z podstawowych elementów naszej oferty edukacyjnej wliczonym w czesne. Nauka języka obcego w wieku przedszkolnym to przede wszystkim zabawa z lektorami. Dzięki profesjonalnym pomocom dydaktycznym, lektorom z wieloletnim doświadczeniem w pracy z Dziećmi oraz wyjątkowym programom nauczania Przedszkolaki przenoszą się w świat języka angielskiego. Naszym głównym celem jest przygotowanie Dzieci do swobodnego porozumiewania się w języku angielskim ale także zapoznanie ich z kulturą krajów anglosaskich.

- ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

- KATECHEZA - W wieku przedszkolny budzi się w dziecku świadome życie duchowe. Okres ten charakteryzuje się szczególną duchową otwartością i gotowością religijną. Podstawowym celem katechezy jest otwieranie na miłość Boga. Kształtowanie postawy ufności, której wyrazem staje się miłość do Boga i bliźniego. Budzenie poczucia obecności Boga, na która dziecko uczy się odpowiadać podjęciem uczestnictwa w życiu Kościoła oraz podjęciem praktyk religijnych, zwłaszcza codziennej modlitwy, uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej oraz celebrowania i przeżywania obchodów roku liturgicznego.

- PYSZNE JEDZONKO "By niejadek zjadł obiadek" - Oferujemy apetyczne i urozmaicone dania przyciągające wzrok nawet najbardziej wybrednego kilkulatka. Dzieci poznają reguły zachowania się przy stole, uczą się samodzielności podczas spożywania posiłków, zachęcane są do pomocy podczas nakrywania do stołu.

- PRZESTRONNE I DOBRZE WYPOSAŻONE SALE (posiadamy salę do gimnastyki korekcyjnej!)

- TEREN ZE SPRZĘTEM DO ZABAW I ĆWICZEŃ SPRAWNOŚCIOWYCH NA ŚWIEŻYM POWIETRZU
Cennik przedszkola 2020:

1.Ubezpieczenie jednorazowe roczne - 45 zł

2. Opłata miesięczna stała - grupa średniaki i starszaki:
- zajęcia od 7.30 do 17.00 - 550 zł
- zajęcia od 7.30 do 12.00 - 350 zł

3. Opłata miesięczna stała - grupa maluchy:
- zajęcia od 7.30 do 17.00 - 650 zł
- zajęcia od 7.30 do 12.00 - 450 zł

4. Opłata za posiłki dziennie (dwa śniadania obiad i podwieczorek) - 15 zł (stawka dzienna, mnożona przez ilość dni w miesiącu)

5. Zajęcia rytmiczne -w cenie przedszkola

6. Gimnastyka korekcyjna - w cenie przedszkola

7. Język angielski - w cenie przedszkola

8. Zajęcia logopedyczne - indywidualne opłata ustalana z instruktorem

9. Zajęcia plastyczne - w cenie przedszkola

10. Zajęcia katechetyczne - w cenie przedszkola

11. Zajęcia integrująco-adaptacyjne dla dzieci z rodzicami - 40 zł (za jedne zajęcia)

12. Opłata wakacyjna - 250zł (opłata za jeden miesiące) opłata dotyczy tych dzieci które nie uczestniczą w wakacyjnym pobycie

13. Wakacje opłata
- za dzień 60zł
- za tydzień 300zł
- za dwa tygodnie 500zł
- za trzy tygodnie 750zł
- za cały miesiąc 900zł


Informacje

Jeśli mają Państwo pytania prosimy dzwonić pod numer:

+48 502 481 301

lub mogą Państwo skorzystać z naszego formularza kontaktowego

Czy wiesz, że...

Punkt Przedszkolny "Klub Ciastusia" z oddziałem żłobkowym, jest czynny codziennie w godzinach 7:30-17:00 - także w wakacje!

Zapewniamy opiekę dzieciom w 3 grupach wiekowych: "Żabki" wiek od 1,5 roku do 2,5 roku | "Kangurki" wiek od 3 roku do 4 roku | "Tygryski" wiek od 4 roku do 5 roku

Zapewniamy: Zajęcia adaptacyjne, wspólne zabawy ruchowe, rozszerzone zabawy plastyczne, zajęcia ceramiczne, gimnastykę korekcyjną, zajęcia rytmiczne, zajęcia teatralne, język angielski, zajęcia logopedyczne, katechezę i wiele innych atrakcji!